Tillbaka

Stort internationellt intresse för mötet om MR i Lund

Nästa vecka samlas forskare från hela världen i Lund för ett symposium om hur MR-kameran kan vara ett verktyg för att förbättra strålbehandling av cancerpatienter.

Third International Symposium on the Use of Magnetic Resonance Imaging in Radiotherapy behandlar ett område inom cancerbehandlingen som är under stark utveckling: Integreringen av MR-kameran som instrument att förbättra strålbehandlingen av cancertumörer. Det manifesteras inte minst genom det stora intresset för detta internationella symposium, som hålls 16-17 juni.

Vi har deltagare från hela världen – USA, Europa och Australien. Nu har vi registrerat betydligt fler än förväntat, och fått stänga registreringen och tacka nej till fler på grund av platsbrist. Intresset är överväldigande.

Mötet arrangeras av Nationella testbäddens systerprojekt Skonsam strålbehandling i samarbete med Umeå och Lunds universitet. Det är det tredje mötet i ordningen och det första som hålls utanför USA. Deltagarna är huvudsakligen läkare (onkologer, radiologer), sjukhusfysiker och specialistsjuksköterskor.

Tuffare mot tumören, snällare mot kroppen

Med hjälp av MR-kameran kan man behandla tumören effektivare samtidigt som biverkningarna kan minskas. Det innebär att behandlingen blir skonsammare för patienten.

MR-kameran kan också användas för att följa behandlingsresultatet på ett sätt som gör att behandlingen kan optimeras.

Sammantaget innebär det att möjligheten till att utforma behandlingen enligt patientens enskilda behov, så kallad individualiserad behandling ökar (personalized medicine).