Tillbaka

Spectronic Medical först ut som extern part i testbädden

När Spectronic Medicals studie MR-OPERA går i mål i höst är det som första externa part till testbädden. Plattformens effektiva och målinriktade organisation är förklaringen till samarbetet, menar Carl Siversson, VD Spectronic Medical.

Spectronic Medicals studie genomförs för närvarande vid de tre universitetssjukhus engagerade i testbädden och ett fjärde är på väg att ansluta sig. Att testbädden erbjuder snabba och smidiga kontaktvägar till dessa strålbehandlingskliniker var avgörande för företaget.
– En klinisk studie kan vara enormt komplicerad och enormt dyrt att genomföra. Testbäddens effektiva och målinriktade organisation har gjort det enklare och snabbare att nå ut till många strålbehandlingskliniker i Sverige, säger Carl Siversson, VD Spectronic Medical.

Beräkna stråldos med enbart MR-bilder

Studien syftar till att verifiera företagets innovativa teknik för att enbart använda MR-bilder för att beräkna stråldosen vid strålbehandling. Bland annat används självlärande algoritmer för att öka precisionen för strålbehandlingen, med målet att ge bättre behandlingar med färre biverkningar, menar Carl Siversson.
– Vi är sedan tidigare en viktig part i projektet Skonsam strålbehandling där målet är att öka användningen av MR i strålterapi. Fördelarna är många när vi kan anpassa stråldosen efter hur patienten svarar på den aktuella behandlingen.

Steget till att även dra nytta av Nationella testbädden för innovativ strålterapi var självklart, menar Carl Siversson.
– Såväl stora som små bolag har nytta av testbädden, men framför allt de mindre som inte har resurserna som krävs för större studier. Att utveckla medicinsk teknik är en kliniskt lång och mödosam process men testbädden både kortar och effektiviserar utvecklingen.

Produkt lanserar under våren

Resultaten ur studien kommer att vara till nytta i marknadsföringen av Spectronic Medicals produkt som är planerad att lanseras redan under våren.
– Vi vänder oss då i första hand till strålbehandlingskliniker i Europa, för att sedan fortsätta till resten av världen. Här blir studien en viktig del av vår kommersialiseringsprocess med en stark verifikation på att vår teknik fungerar, säger Carl Siversson.

Studien har även gett en rad lärdomar för testbädden, menar Peter Söderman, operativ projektledare för testbädden.

– Spectronics studie har gett oss möjlighet att verkligen testa vår organisation och våra processer. Målet är att ge varje partner snabb tillgång till rätt resurser men även se till att varje sjukhus får det stöd som krävs för att genomföra en studie utan problem, säger Peter Söderman.

Nu tas lärdomarna om hand för en utvärdering som ska öka smidigheten för såväl externa som interna projekt.

Bättre beslutsunderlag med MR
Dagens strålbehandling baseras till stor del på bildinformation från CT (datortomografi), men MR-bilder (magnetresonanstomografi) ger bättre beslutsunderlag vid ett flertal diagnoser. Men för att vården ska kunna använda konceptet fullt ut krävs nya metoder, ny teknik och ny programvara. Sveriges universitetssjukhus har gått samman för att lösa uppgiften i samverkan med svensk industri i två nationella projekt, Nationella testbädden för innovativ strålterapi och Skonsam strålbehandling.