Tillbaka

Skandionkliniken igång med protonstrålning

Sedan månadsskiftet augusti-september behandlas patienter med protonstrålning på Skandionkliniken i Uppsala. Det är Nordens första klinik för protonterapi och drivs av landets sju landsting med universitetssjukhus. 

Målgruppen för protonterapi är patienter med cancertumörer där man bedömer att protonstrålning ger fördelar och minskade risker för sena biverkningar jämfört med traditionell strålbehandling med röntgen eller elektroner. En särskilt viktig grupp är barn och därför kommer flertalet barncancerpatienter i Sverige som behöver strålning att behandlas här.

Skandionkliniken är ett av 3 nationella projekt för att stärka svensk strålterapi, tillsammans med Nationella testbädden för innovativ strålterapi och Skonsam Strålbehandling. Dessa tre satsningar stärker och kompletterar varandra. Målet är att driva utvecklingen av strålbehandling mot cancer i Sverige.

Skandionkliniken