Tillbaka

Lättare jämföra cancerbehandling

Samma sätt att lagra data från strålbehandling och samma språk för att beskriva sjukdom och behandling. Nu standardiseras språket för information om strålbehandling genom nationellt samarbete.

I vård och forskning är det viktigt att ha enhetliga och jämförbara data. Det är en av grunderna för två nationella projekt, Nationella testbädden för innovativ strålterapi och Skonsam strålbehandling, skriver Västerbottens läns landsting på sin webb. 

Arbetet med att ta fram ett enhetligt språk, en nationell nomenklatur, initierades inom Nationella testbädden för innovativ strålterapi och har letts av Anders Montelius, sjukhusfysiker och docent vid Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala som ser resultatet som ett viktigt steg framåt för svensk strålbehandling.

Ger nya möjligheter

– Att alla universitetskliniker kunnat enas om ett enhetligt språk ger oss helt nya möjligheter att följa upp behandling och biverkningar och jämföra utrustning. På sikt kommer det att hjälpa oss förstå hur vi bäst skräddarsyr behandlingen efter den enskilda patienten, säger han.

Läs hela artikeln här