Tillbaka

Så går det till – Nationella testbädden steg för steg

En kontakt med Nationella testbädden för innovativ strålterapi gör det lättare att genomföra tester i klinisk miljö på flera sjukhus – samtidigt och samordnat. Vi erbjuder en ingång till alla Sveriges universitetssjukhus och stöd genom hela testprocessen. 

 

Bild av testprocessen i Nationella testbädden för innovativ strålterapi

1. Idéhantering

Idén tas emot och värderas:

 • Testbädden tar emot förfrågan om att genomföra ett testprojekt. Frågan kan komma från industrin, akademin eller vården.
 • Idén bedöms: Är innovationen intressant och relevant för vården?

Testprojektet initieras:

 • Resurser mobiliseras.
 • Avtal tecknas.

2. Testprocess

Testprojektet genomförs:

 • Testbädden koordinerar de test-sajter som involveras (universitetssjukhus och länssjukhus).
 • Rätt medicinsk kompetens, rätt patientunderlag, olika användarmiljöer, adekvat dokumentation.

Olika omfattande tester:

 • med eller utan patienter
 • innovationer i olika faser
 • utveckling och kvalitetssäkring.

3. Resultat

 • Dokumentation som uppfyller myndigheternas krav.
 • Färdigt i tid enligt avtal.
 • Utveckling av produkten, tjänsten eller lösningen för att bättre passa vårdens behov och arbetsflöden.