Tillbaka

MR-baserad strålterapi

Bättre bilder av tumören

Med magnetkameran kommer vi att kunna lokalisera tumörer bättre, stråla med högre precision – och tidigt se hur tumören svarar på behandlingen. Tekniken ger också mindre mängd stråldos till patienterna, färre undersökningar och minskade sjukvårdskostnader. 

I sjukvården används två metoder för högupplösta bilder som ger en korrekt bild av patientens anatomi: Magnetresonansanstomografi (MR) och datortomografi (CT). Dagens strålbehandling baseras till stor del på information från CT-bilder, men MR-bilder ger bättre beslutsunderlag vid ett flertal diagnoser. Det gäller till exempel cancer i prostata, rektum, cervix, hjärna och huvud/hals.

Visar snabbt om behandlingen ger effekt

Med avancerade MR-tekniker går det bland annat att lokalisera och avgränsa tumörhärdar på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Det går också att tidigt se om tumören svarar på behandlingen och snabbt byta metod när så behövs.

Nya metoder för kommersialisering

Det ger alltså stora fördelar att planera strålbehandling med hjälp av bilder från magnetkamera, men än så länge behövs även annan bildteknik för att få all information som vården behöver. Delprojektet utvecklar nu metoder för att göra det möjligt att planera strålbehandling enbart utifrån MR-bilder. Tanken är också att företag kan kommersialisera tekniken.

Individanpassad cancerbehandling

Det finns idag kliniska belägg för vinster med ökad användning av anatomisk MR i strålterapi. En serie vetenskapliga publikationer visar att det fungerar och är ett säkert arbetssätt. Det finns dessutom starka indikationer på att avancerade MR-tekniker kommer att bli en nyckelkomponent i framtidens mer individualiserade cancerbehandling.

Allt fler sjukhus använder MR-bilder

Idag har de flesta svenska universitetssjukhus MR-skanners avsedda för strålterapi och fler inköp planeras. Det finns alltså ett starkt behov av metoder för att kunna nyttja tekniken på bästa sätt.

I projektet deltar representanter för Sveriges universitetssjukhus, Siemens, Elekta, Naslund Medical samt representanter för länssjukhusen i Gävle, Jönköping och Sundsvall.