Tillbaka

Internationellt showcase

Marknadsföring

Delprojektet ska demonstrera integration mellan testbäddens olika delar och marknadsföra testbädden internationellt.

Ett internationellt showcase ger möjlighet att visa på testbäddens funktion. Det ger också möjlighet att visa hur olika innovationer fungerar i praktiken. Testbädden ska både vara en ingång till alla Sveriges universitetssjukhus och ett skyltfönster mot världen.

I projektet deltar samtliga medlemmar i det konsortium som utvecklar Nationella testbädden för innovativ strålterapi.