Tillbaka

Adaptiv strålterapi

Modell för klinisk praxis

Adaptiv strålterapi innebär att strålningen anpassas efter de förändringar som sker i tumören och patientens kropp i övrigt. Det ger både effektivare och säkrare strålbehandling. Delprojektet tar fram metoder för att effektivisera processen, så att den kan implementeras i stor skala.

Idag ges strålbehandling ofta under 5-7 veckor – utan att anpassas till förändringar i tumören eller i patientens kropp. I framtiden kommer strålbehandlingen däremot att bättre följa de geometriska förändringarna i kroppen, patientens rörelser under behandling och hur kroppen svarar på behandlingen. För att denna adaptiva strålterapi ska bli verklighet i den kliniska vardagen krävs bland annat ett väldefinierat arbetsflöde.

I projektet deltar representanter för universitetssjukhusen i Uppsala, Umeå, Skåne och Göteborg samt Elekta, ScandiDos, Naslund Medical och Micropos Medical.