Tillbaka

Nytt MR-fantom provas på alla universitetssjukhus

Det är viktigt att mäta och kontrollera geometriska störningar i MR-bilder som ska ligga till grund för strålbehandling. För att studera störningarna används ofta så kallade kontrollfantom.

Under 2014 får Nationella testbädden för innovativ strålterapi tillgång till en ny typ av fantom genom samarbete med Princess Margaret Hospital i Toronto, Kanada.

Fantomet har enkel design, men är uppbyggt så att man kan räkna ut störningar, distorsioner, inom ett stort område. Det effektiviserar mätningarna.

Alla svenska universitetssjukhus deltar i utprovningen av en betaversion under 2014. Testningen genomförs i testbäddens regi genom delprojektet för kvalitetssäkring av MR-baserad strålterapi, under ledning av Lars E Olsson, professor i medicinsk strålningsfysik vid Lunds universitet.

Läs mer om projektet QA för MR-baserad strålterapi