Bild av testprocessen i Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Så går det till – Nationella testbädden steg för steg

En kontakt med Nationella testbädden för innovativ strålterapi gör det lättare att genomföra tester i klinisk miljö på flera sjukhus – samtidigt och samordnat. Vi erbjuder en ingång till alla Sveriges universitetssjukhus och stöd genom hela testprocessen. 

 

sjuksköterska

Var finns flaskhalsarna för implementering?

Varför implementeras inte alltid den bästa lösningen på klinikerna? En ny personalenkät ska visa vilka hinder som finns – och göra det lättare att införa moderna metoder och fasa ut gamla, förlegade lösningar. 

Projektledare Peters Söderman och Björn Zackrisson

Diskutera Nationella testbädden på din klinik

– Vi vill diskutera hur vi tillsammans kan använda testbädden inom den närmaste framtiden, säger operativa projektledaren Peter Söderman, som ser fram emot att möta strålbehandlingspersonal runt om i landet.

Anders Montelius och Tufve Nyholm

ESTRO-poster: Nationella databasen för strålterapi

Nationella testbäddens lösning för jämförbara strålbehandlingsdata – kvalitetsregister och enhetlig databaslösning för hela landet – presenterades med poster och abstract på ESTRO Forum i Barcelona 24-28 april. 

Strålbehandling-041

Nationellt kvalitetsregister – nu även för strålterapi

Nu finns ett nationellt kvalitetsregister för strålbehandlingsdata. Det ger helt nya möjligheter att undersöka utfallet av olika behandlingsmetoder, följa upp biverkningar på lång sikt och jämföra utrustning och tekniker som används vid landets kliniker.

Nomenklatur för strålbehandlingsdata

12 av 15 kliniker inför redan nya svenska nomenklaturen

12 av landets 15 strålbehandlingskliniker har börjat införa den nya svenska standardiserade nomenklaturen för extern strålbehandling. På åtta kliniker tillämpas nomenklaturen redan fullt ut. En gemensam nomenklatur är en förutsättning för jämförbara nationella data.

Jens Sjölund

Substitut för CT – bra när stråldosen beräknas på MR

Idag beräknas stråldosen vid strålbehandling ofta utifrån bilder från datortomografi, CT. De bilderna visar väl hur stråldosen absorberas i kroppen. Men vad göra om det bara finns MR-bilder, som inte ger just den informationen? Ett sätt kan vara att ta fram substitut för CT.

Professor Roger Henriksson fick priset Årets cancernätverkare

Roger Henriksson – Årets Cancernätverkare

Grattis! Det nyinstiftade priset ”Årets Cancernätverkare” delades i dag ut till professor Roger Henriksson, chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm och en av krafterna bakom Nationella testbädden för innovativ strålterapi.

headslider3b-195

Så fungerar Nationella testbädden för strålterapi

I Nationella testbädden för innovativ strålterapi testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – ny teknik och nya metoder. Eftersom testerna görs i verklig sjukhusmiljö blir det tydligt om en innovation verkligen motsvarar vårdens behov.