man_nurse_pat-086

Nationella testbädden för strålterapi permanentas

Sveriges första nationella testbädd ska göra strålbehandlingen mot cancer mer jämlik för patienterna oavsett var de bor i landet. Samarbetet mellan landets universitetssjukhus ska också snabba på införandet av nya metoder och tekniker i vården.

Användarkonferens

Lyckad första användarkonferens

När testbädden arrangerade sin första användarkonferens samlades ett tjugotal deltagare från hela landet. Halvdagen fylldes av projektpresentationer som väckte idéer till nya projekt och utveckling av verksamheten.

DPP07E0020F103B60

Spectronic Medical först ut som extern part i testbädden

När Spectronic Medicals studie MR-OPERA går i mål i höst är det som första externa part till testbädden. Plattformens effektiva och målinriktade organisation är förklaringen till samarbetet, menar Carl Siversson, VD Spectronic Medical.

Tara Mullaney, doktorand vid Designhögskolan i Umeå, försvarar sin avhandling vid Umeå universitet tisdagen den 15 mars.

Ny avhandling: Design kan lindra oro vid strålbehandling

Att involvera patienterna i utvecklingen av medicinsk teknik kan leda till mindre oro vid strålbehandling. Tara Mullaneys avhandling visar hur design kan bli en av nycklarna till en bättre patientupplevelse.

Nomenklatur för strålbehandlingsdata

Lättare jämföra cancerbehandling

Samma sätt att lagra data från strålbehandling och samma språk för att beskriva sjukdom och behandling. Nu standardiseras språket för information om strålbehandling genom nationellt samarbete.

Skärmavbild 2016-02-07 kl. 18.54.41

Högre stråldos på kortare tid vid prostatacancer

Ny teknik ger patienter med prostatacancer bättre strålbehandling på kortare tid – och med mindre risk för biverkningar. Det visar fysikern Minna Ahlström i sitt examensarbete vid Lunds universitet.

Nationella testbäddens på Sjukvårdens forskningsdag 2016

Hur kan vi sprida det som är bra i hela vård-Sverige?

En viktig uppgift för nationella testbäddar är att underlätta kunskapsspridning och på så sätt bidra till mer jämlik vård för landets patienter. Möt Sveriges första – och hittills enda – nationella testbädd på Sjukvårdens forskningsdag.

Utskrift

Skandionkliniken igång med protonstrålning

Sedan månadsskiftet augusti-september behandlas patienter med protonstrålning på Skandionkliniken i Uppsala. Det är Nordens första klinik för protonterapi och drivs av landets sju landsting med universitetssjukhus.