Tillbaka

Ny SSM-rapport: MR allt viktigare i strålbehandling

I en ny rapport slår Strålsäkerhetsmyndigheten fast att strålbehandlingen står inför ett paradigmskifte: MR-kameran är nu på allvar på väg in i både planering och uppföljning. Det ger helt nya möjligheter att individanpassa behandlingen – och förutse resultatet.

Det finns framför allt två viktiga skäl till detta, förklarar Lars E Olsson, professor i medicinsk strålningsfysik och delprojektledare för Nationella testbäddens kvalitetssäkringsprojekt, QA i MR-baserad strålterapi. Han är också med i det vetenskapliga råd som står bakom rapporten.

– För det första har MR överlägsen kontrast i bilderna och kan på ett mycket tydligare sätt kartlägga såväl tumör som riskorgan så att de kan skiljas ut från annan vävnad. Den informationen kan direkt användas vid planeringen av strålfälten, säger Lars E Olsson.

– För det andra kan man mäta funktion (diffusion, perfusion, permeabilitet) med MR-kameran. Det gör att individuella tumörer kan karakteriseras.

Kan förutse resultatet av behandlingen

Den informationen kan också utnyttjas vid dosplaneringen. Dessutom har funktionella MR-mätningar information som kan utnyttjas både för att välja vilken typ av behandling patienten bör få – och också förutsäga resultatet av en behandling.

– Genom det här paradigmskiftet kommer behandlingen att individualiseras och vi kommer ett stor steg närmare det som kallas ”personalized healthcare”.

MR i strålbehandling på allt fler sjukhus

Allt detta sammantaget innebär att användningsområdena för MR inom onkologin har ökats drastiskt, främst inom strålbehandlingen. Därför finns eller installeras idag dedicerade MR-kameror på de flesta större onkologiska kliniker runt om i landet.

Rapporten tar ett helhetsgrepp

Mot bakgrund av denna dynamiska och aktuella utveckling har Strålsäkerhetsmyndighetens, SSMs, vetenskapliga råd för frågor om joniserande strålning inom onkologi ägnat ämnesområdet en grundlig genomlysning. Arbetet har resulterat i den nyligen publicerade rapporten SSM 2014:51 MR in radiotherapy – an important step towards personalised treatment?

– För kanske första gången ges ett helhetsperspektiv. Det är inte bara de vetenskapliga möjligheterna som diskuteras utan också de praktiska och organisatoriska aspekterna av denna betydelsefulla utveckling, säger Lars E Olsson.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för frågor om joniserande strålning inom onkologi består av Björn Zackrisson (ordf), Crister Ceberg, Anna Bäck, Lennart Blomqvist, Mikael Johansson, Gunilla Enblad, Gunilla Frykholm och Lars E Olsson.

Dagens strålbehandling baseras till stor del på bildinformation från CT (datortomografi), men MR-bilder (magnetresonansanstomografi) ger bättre beslutsunderlag vid ett flertal diagnoser.

Läs mer om delprojektet QA i MR-baserad strålterapi och delprojektet MR-baserad strålterapi