Tillbaka

Substitut för CT – bra när stråldosen beräknas på MR

Idag beräknas stråldosen vid strålbehandling ofta utifrån bilder från datortomografi, CT. De bilderna visar väl hur stråldosen absorberas i kroppen. Men vad göra om det bara finns MR-bilder, som inte ger just den informationen? Ett sätt kan vara att ta fram substitut för CT.

– Det finns flera anledningar till att man vill kunna beräkna stråldosen enbart med hjälp av MR-bilder. En anledning kan vara att det helt enkelt saknas CT-bilder. Det kan också vara så att du har ritat ut riskorgan på din MR-bild, alltså organ du vill undvika att stråla, och då vill du använda just den bilden som underlag för dina dosberäkningar.

Det säger Jens Sjölund, industridoktorand hos Elekta och deltagare i Nationella testbädden för innovativ strålterapi. Han ingår i en forskargrupp knuten till Linköpings universitet som undersökt en ny metod för att skapa substitut för CT-bilder, även kallat pseudo-CT eller syntetisk CT. Resultatet publicerades nyligen i Physics in Medicine and Biology.

Vanligt att bara ha MR-bilder

– För oss på Elekta kan det vara aktuellt när en patient ska behandlas med gammakniven. Då är det vanligt att man bara tagit MR-bilder – vi har helt enkelt inga CT-bilder att använda som beräkningsunderlag. I det läget måste vi gissa hur CTn bör se ut. Det här är ett sätt att kunna gissa bättre, säger Jens Sjölund och tillägger:

– Slutmålet är att kunna räkna ut vilken stråldos patienten bör få utifrån pseudo-CT.

Nya metoden enkel att införa

Den metod som forskargruppen tittat närmare på använder bilder från tidigare patienter, för vilka man haft tillgång till både CT och MR. Sedan matchas de bilderna till en ny patient och man kan få fram hur en CT-bild för den nya patienten borde se ut.

En fördel med den nya metoden är att användarna inte behöver göra något annorlunda än de gör i dagsläget.

– Det krävs inte implementering av några nya bildtagningsmetoder utan metoden kan användas direkt med de MR-protokoll som används rutinmässigt – tillsammans med information från tidigare patienter – för att uppskatta hur en CT-bild bör se ut, säger Jens Sjölund.

Behöver mer input från kliniker

– Vi vet ännu inte exakt hur noggrann uppskattning du egentligen behöver ha av CT-bilden för att få en acceptabeluppskattning av stråldosen. Vad är good enough? frågar sig Jens Sjölund.

– Vi vill utreda detta, men det kommer att kräva mer input från dem som är vana att ge strålbehandling. Vi behöver jämföra beräkningar på riktigt CT-underlag med pseudo-CT i olika tester. Och det hoppas få ut av samarbetet mellan industrin och sjukhusen som vi har inom Nationella testbädden för innovativ strålterapi och Skonsam strålbehandling.

Jens Sjölund
Jens Sjölund, delprojektet MR-baserad strålterapi

MR i strålbehandling – utvecklas i två nationella projekt

Genom att integrera moderna avbildningstekniker med strålbehandling kan vi bättre lokalisera tumörer, stråla med högre precision – och tidigt se hur tumören svarar på behandlingen. Det är vanligt att vissa delar av en tumör är mer resistent och kräver extra hög dos. Med bra funktionell bildteknik kan vi leverera extra stråldos i just de delarna och samtidigt undvika att stråla andra organ.

Här har MR-tekniken (magnetresonanstomografi) visat stor potential, men för att vården ska kunna använda konceptet fullt ut krävs nya metoder, ny teknik och ny programvara. Sveriges universitetssjukhus har gått samman för att lösa uppgiften i samverkan med svensk industri i två nationella projekt, Nationella testbädden för innovativ strålterapi och Skonsam strålbehandling.