Tillbaka

Ny avhandling: Design kan lindra oro vid strålbehandling

Att involvera patienterna i utvecklingen av medicinsk teknik kan leda till mindre oro vid strålbehandling. Tara Mullaneys avhandling visar hur design kan bli en av nycklarna till en bättre patientupplevelse.

– Min forskning påvisar att patienter inte ses som användare av medicinsk teknik, trots den nära interaktionen med den, och som ett resultat utelämnas denna del under den tekniska utvecklingsprocessen när apparaten skapas, säger Tara Mullaney.

Avhandlingen visar på betydelsen av ett vidgat perspektiv där även patienternas interaktion med medicinsk teknik ingår. Samt exempel på metodologier för hur detta kan åstadkommas.

– Jag vill förstå varför dessa problematiska erfarenheter finns inom strålbehandling i dag, och hur designforskning kan bidra till att påtala detta och förbättra behandlingsprocessen, säger Tara Mullaney.

Tara Mullaney deltar i testbäddens delprojekt Positionering och immobilisering som utvecklar nya metoder för att utvärdera positionering och immobilisering av patienter som strålbehandlas.

Tisdagen den 12 mars försvarar Tara Mullaney, Designhögskolan vid Umeå Universitet sin avhandling med titeln: Thinking beyond the Cure: A constructive design research investigation into the patient experience of radiotherapy. Fakultetsopponent är professor Jodi Forlizzi, Human Computer Interaction Institute, Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA.

Tara Mullaney föddes och växte upp i Rhode Island i USA. Hon har två kandidatexamina i molekylärbiologi respektive socialantropologi från Massachusetts Institute of Technology i Massachusetts, USA. Hon har också en masterexamen i cancerbiologi från Stanford University i California, USA, och en masterexamen i design från School of the Art Institute of Chicago i Illinois, USA.