Tillbaka

MR-baserad strålterapi presenterades på AAPM 

– MR i strålbehandling väcker intresse – och Sverige ligger i den internationella frontlinjen genom projekten Nationella testbädden för innovativ strålterapi och Skonsam Strålbehandling.

Det säger Tufve Nyholm som talade för uppemot 200 amerikanska sjukhusfysiker vid AAPM’s årliga möte i Austin, USA. Tufve leder ett av testbäddens delprojekt, MR-baserad strålterapi.

– Jag presenterade de tekniska förutsättningarna och möjliga lösningar på den problemställning som delprojektet handlar om, dvs hur man ska kunna genomföra dosplanering direkt på MR-data.

AAPM står för the American Association of Physicists in Medicine
Läs mer om projektet MR-baserad strålterapi