Tillbaka

Lyckad första användarkonferens

När testbädden arrangerade sin första användarkonferens samlades ett tjugotal deltagare från hela landet. Halvdagen fylldes av projektpresentationer som väckte idéer till nya projekt och utveckling av verksamheten.

Under dagen deltog representanter från testbäddens konsortium av företag och universitetssjukhus.
– Det var mycket positivt att se det starka intresset för en fortsatta utveckling och drift av testbädden. Nu går vi vidare med arbetet att ge den Nationella testbädden för innovativ strålterapi en fast förankring inför framtiden, säger Peter Söderman, operativ projektledare.

Bland de projekten som presenterades fanns det som tagit fram nya metoder för att utvärdera och utveckla positionering och immobilisering av patienter som strålbehandlas. Björn Zackrisson berättade hur projektet blivit ett av testbäddens mest uppmärksammade.
– Nu går vi vidare med att utveckla en modell för innovationsupphandling med hjälp av stöd från Vinnova. Allt med målet att hitta fram till gemensamma lösningar för immobilisering och positionering som kan utvecklas med hjälp av testbädden, säger Björn Zackrisson, Norrlands universitetssjukhus.

Unikt försprång för Sverige
Tufve Nyholm, Norrlands universitetssjukhus, presenterade arbetet med ett nationellt kvalitetsregister för strålterapi som idag samlar relevanta data från de flesta strålbehandlingskliniker.
– Nu har vi möjligheten att samla in dessa data vilket öppnar för sätt att utvärdera framtida tekniker och behandlingar. Tillkomsten av registret ger oss ett unikt försprång inför de flesta andra länder, säger Tufve Nyholm.

På samma sätt som Sveriges övriga kvalitetsregister ska detta göra det lättare att förbättra den egna verksamheten genom benchmarking mot andra kliniker. Kvalitetsregistret ska även vara öppet för forskning och utveckling hos såväl företag som akademi.

Ny version av nomenklatur
En förutsättning för kvalitetsregistret har varit en gemensam nomenklatur för strålbehandling, framtagen inom ramen för testbädden. En första version publicerades av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 2014 och en uppdaterad version är nu på väg, berättade Anders Montelius, Akademiska sjukhuset Uppsala.
– Den största nyheten är att vi nu gjort en engelsk version för en internationell publik. I övrigt innehåller den nya versionen kompletteringar som efterfrågats av strålklinikerna, bland annat inom brachy-behandling.

Den nya versionen publiceras även den av SSM för vidare spridning till landets strålkliniker.
– Att vi enats nationellt i en standardiserad nomenklatur är något unikt och ger verkliga fördelar för både patienter och strålbehandlingsverksamheter, säger Anders Montelius.

Användarkonferensen hölls den 16 mars 2016.