Kontaktpersoner

Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Nodansvariga

Universitetssjukhusen

Delprojektledare

Bygger testmiljöns tekniska bas

Representanter övriga parter

RCC och företag som utvecklar testbädden

Samtliga parter

Vård och näringsliv i gemensam satsning