Tillbaka

Internationellt möte om MR i strålbehandling i Lund

Radiologer, onkologer och fysiker som är intresserade av MR i strålbehandling kan nu anmäla sig till det tredje internationella symposiet i ämnet, MRinRT i Lund 16-17 juni. Förra årets möte i Saint Louis drog ca 120 deltagare från USA, Europa och Australien. 

Symposiet är dedikerat till MR inom strålbehandling och årets tema är kvalitetssäkring, integrering i arbetsflöden, bildguidad behandling med hjälp av MR-kamera och värdering av hur patienten svarar på behandlingen. Mötet vänder sig i lika delar till radiologer, onkologer och fysiker.

3rd MRinRT arrangeras av Skonsam Strålbehandling, ett av de tre nationella projekt som ska stärka svensk strålterapi. Skonsam Strålbehandling är inriktat på tillämpad forskning.

Läs mer om hur 3 nationella strålterapiprojekt kompletterar varandra.
Anmäl dig till MRinRT genom länken här intill.