Tillbaka

Hur kan vi sprida det som är bra i hela vård-Sverige?

En viktig uppgift för nationella testbäddar är att underlätta kunskapsspridning och på så sätt bidra till mer jämlik vård för landets patienter. Möt Sveriges första – och hittills enda – nationella testbädd på Sjukvårdens forskningsdag.

Nationella testbädden för innovativ strålterapi ska inte bara skapa en plattform för samverkan för bättre vård. Vi ska också skapa en modell för hur nationella testbäddar kan etableras inom andra områden. Projektledare Peter Söderman är därför en av talarna på Dagens medicins årliga seminarium Sjukvårdens forskningsdag, som hålls i Stockholm 5 februari.

Skärmklipp 2016-01-20 10.43.46

ur programmet:

Nationella testbäddar – en drivkraft för att snabbt få ut innovationer i vården.

Nationella testbädden för innovativ strålterapi är ett framgångsrikt exempel på samverkan för att driva på innovation och utveckling i sjukvården. Testbädden, som drivs gemensamt av alla Sveriges universitetssjukhus, och erbjuder en ingång till studier i klinisk miljö på alla Sveriges universitetssjukhus. Det ger större patientunderlag, olika användarmiljöer och tillgång till landets ledande experter.