Tillbaka

Framtidens fixationer – dags att tänka nytt tillsammans?

– Det kanske är dags att tänka om helt när det gäller fixationer? En idé är att vi i vården problemformulerar gemensamt och sedan låter företag ta fram bra lösningar. Det säger Kristina Finnilä, som leder testbäddens delprojekt Positionering och immobilisering.

– Jag skulle gärna se en samlad utvärdering av de fixationslösningar som används på landets strålbehandlingsavdelningar – och en diskussion om hur området kan utvecklas, säger Kristina Finnilä som själv är specialistsjuksköterska inom onkologi.

MR-kompatibelt – och patientvänligt

– Vi borde till exempel gemensamt se över hur vi ska jobba med MR och fixationer framöver, tillägger hon och får medhåll av fysikern Tufve Nyholm, testbäddens delprojektledare för MR-baserad strålterapi.

– Här finns ett intresse ute i de verksamheter som har MR – inte bara i Sverige. Det är ett mycket intressant område att undersöka, men det behövs en översyn av fixationer inom hela strålterapin, säger han.

Tillsammans med bland andra Kristina Finnilä har han aktualiserat frågan i en artikel i Journal of Applied Clinical Medical Physics, American Association of Physicists in Medicine (se länk här intill).

Fri istället för fastspänd

En vanlig metod för att få patienten att ligga stilla under strålbehandlingen är att spänna en mask över ansiktet, något som skapar ångest hos många patienter. Här finns utrymme för innovation och utveckling, både av MR-kompatibla fixationer och lösningar som är lite mer “patientvänliga”.

En idé som undersöks inom testbädden är fixationsfria lösningar, dvs lösningar där patienten inte spänns fast alls. Patienten får istället själv positionera sig med stöd av mjukvara som ger återkoppling på rörelserna. Konceptet utvecklas nu av bland andra Tara Mullaney från Designhögskolan Umeå.

“MRI in radiotherapy — Is it time to rethink the current radiotherapy fixation solutions?” publicerades i Journal of Applied Clinical Medical Physics, Vol 15, No 6 (2014), American Association of Physicists in Medicine.

Författare: Tufve Nyholm, Kristina Finnilä and Björn Zackrisson (Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet),Tara Mullaney (Designhögskolan i Umeå) och Lars E Olsson (Medicinsk Strålningsfysik, Lunds universitet), Sverige. Samtliga deltar även i utvecklingen av Nationella testbädden för innovativ strålterapi.

Dags att tänka nytt om framtidens fixationer? Nationella testbädden för innovativ strålterapi