Tillbaka

Olika typer av tester

I testbädden utvärderas produkter, tjänster och organisatoriska lösningar i alla utvecklingsfaser. Testerna kan vara mer eller mindre omfattande, med eller utan patienter.

Tekniska tester i klinisk miljö – använder patientdata, men påverkar inte behandling av patienter.

Kliniskt test av ny teknik – ny teknologi prövas på patienter på ett sätt som påverkar behandlingsresultatet.

Rent tekniskt test – inga patienter inblandade. Kan exempelvis vara utprovning av ett nytt gränssnitt.

Kliniska studier – utförs med befintlig utrustning som inte modifieras alls eller enbart i försumbar omfattning, som inte påverkar CE-märkning och andra godkännanden.