Tillbaka

ESTRO-poster: Nationella databasen för strålterapi

Nationella testbäddens lösning för jämförbara strålbehandlingsdata – kvalitetsregister och enhetlig databaslösning för hela landet – presenterades med poster och abstract på ESTRO Forum i Barcelona 24-28 april. 

ESTRO står för European Society for Radiotherapy and Oncology.

Delprojektet Enhetlig databaslösning har visat att en strukturerad registrering av strålbehandlingsdata är ett kraftfullt verktyg för forskning, klinisk utvärdering och rapportering. Postern presenterades av sjukhusfysikerna Anders Montelius, Akademiska sjukhuset Uppsala, och Tufve Nyström, Norrlands universitetssjukhus.

Delprojektets resultat:

  • En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandlingsdata. Publicerad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Införs nu på landets strålbehandlingskliniker.
  • Den tekniska infrastrukturen finns och fungerar, för över information från klinikerna via MIQA-databasen till den nationella INCA-databasen. (INCA – Informationsnätverk För Cancervård, en nationell IT-plattform).
  • MIQA-databasen installeras på samtliga universitssjukhus.
  • Ett nationellt kvalitetsregister för strålterapi har etablerats och samlar relevanta data från de flesta strålbehandlingskliniker.

Ladda ner poster och abstract genom länkar här intill.

Anders Montelius och Tufve Nyholm

Anders Montelius, Akademiska sjukhuset, och Tufve Nyholm, Norrlands universitetssjukhus.