Tara Mullaney, doktorand vid Designhögskolan i Umeå, försvarar sin avhandling vid Umeå universitet tisdagen den 15 mars.

Ny avhandling: Design kan lindra oro vid strålbehandling

Att involvera patienterna i utvecklingen av medicinsk teknik kan leda till mindre oro vid strålbehandling. Tara Mullaneys avhandling visar hur design kan bli en av nycklarna till en bättre patientupplevelse.

Nomenklatur för strålbehandlingsdata

Lättare jämföra cancerbehandling

Samma sätt att lagra data från strålbehandling och samma språk för att beskriva sjukdom och behandling. Nu standardiseras språket för information om strålbehandling genom nationellt samarbete.

Nomenklatur för strålbehandlingsdata

12 av 15 kliniker inför redan nya svenska nomenklaturen

12 av landets 15 strålbehandlingskliniker har börjat införa den nya svenska standardiserade nomenklaturen för extern strålbehandling. På åtta kliniker tillämpas nomenklaturen redan fullt ut. En gemensam nomenklatur är en förutsättning för jämförbara nationella data.

Jens Sjölund

Substitut för CT – bra när stråldosen beräknas på MR

Idag beräknas stråldosen vid strålbehandling ofta utifrån bilder från datortomografi, CT. De bilderna visar väl hur stråldosen absorberas i kroppen. Men vad göra om det bara finns MR-bilder, som inte ger just den informationen? Ett sätt kan vara att ta fram substitut för CT.

headslider3b-195

Så fungerar Nationella testbädden för strålterapi

I Nationella testbädden för innovativ strålterapi testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – ny teknik och nya metoder. Eftersom testerna görs i verklig sjukhusmiljö blir det tydligt om en innovation verkligen motsvarar vårdens behov.

Dags att tänka nytt om framtidens fixationer? Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Framtidens fixationer – dags att tänka nytt tillsammans?

– Det kanske är dags att tänka om helt när det gäller fixationer? En idé är att vi i vården problemformulerar gemensamt och sedan låter företag ta fram bra lösningar. Det säger Kristina Finnilä, som leder testbäddens delprojekt Positionering och immobilisering.

SSM 2014:51 rapport om MR i strålbehandling

Ny SSM-rapport: MR allt viktigare i strålbehandling

I en ny rapport slår Strålsäkerhetsmyndigheten fast att strålbehandlingen står inför ett paradigmskifte: MR-kameran är nu på allvar på väg in i både planering och uppföljning. Det ger helt nya möjligheter att individanpassa behandlingen – och förutse resultatet.

Nomenklatur för strålbehandlingsdata

Ny svensk standard för strålbehandlingsdata

Nu finns en standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling. Det ger vård, forskare och företag ett gemensamt språk och  uppgifter i databaser benämns på samma sätt. Så skapas jämförbara data – något som saknas idag.