Nyheter

Framtidens strålbehandling

Välkommen till Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård och industri gemensamt driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Ny teknik och nya metoder testas i klinisk miljö – på alla Sveriges universitetssjukhus.

 • 01

  Stora utmaningar för cancervården

  1 av 3 drabbas av cancer. Inom 20 år är cancerpatienterna dubbelt så många.

 • 02

  Samlar landets resurser

  Effektivare metoder och samordning är nödvändigt. Innovationer tas fram snabbare – och sprids snabbare.

 • 03

  Strålbehandling är effektivt

  Strålbehandling är effektivt mot cancer och effektivt ur kostnadssynpunkt. Efterfrågan väntas öka – och alla nya metoder ska testas.

Om Testbädden

Innovation och samarbete

Vård och företag testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Tillsammans.

Testbädden erbjuder en ingång till studier i klinisk miljö på alla Sveriges universitetssjukhus. Det ger större patientunderlag, olika användarmiljöer och landets ledande experter.

Vi välkomnar innovatörer från näringsliv, vård eller forskning som siktar på nationell eller internationell marknad.

Läs mer

1 av 3 nationella projekt

Satsningar som stärker som stärker svensk strålterapi

Tre nationella projekt driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer: Skandion-kliniken, Skonsam Strålbehandling och Nationella testbädden för innovativ strålterapi.

Använda Testbädden

Helhetspaket för tester i klinisk miljö

Stöd genom hela utvecklingsprocessen

Innovationer som ska användas i vården måste testas i klinisk miljö innan de kan lanseras. Vi kan stötta små och stora företag i alla faser ­– från första idé till färdig innovation.

Testbädden kan också fånga upp sjukvårdens egna idéer om hur strålbehandling kan utvecklas och kvalitetssäkras.

Läs mer

Delprojekt

6 delprojekt utvecklar testmiljön

Kliniker, forskare och företag samverkar i konkreta forsknings- och utvecklingsprojekt

Kontaktpersoner

Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Nodansvariga

Universitetssjukhusen

Samtliga parter

Vård och näringsliv i gemensam satsning